اهدای کتاب نفیس قران

اهدای کتاب نفیس قرآن‌طباخ به استانداری کرمان، شبکه قرآن و معارف و بیمارستان ارجمند کرمان توسط بانک‌پاسارگاد