اهمیت دریاچه ارومیه برای زیست بوم کره زمین

مرگ قریب‌الوقوع دریاچه ارومیه و عواقب آن برای ایران