اهواز آلوده‌ترین شهر جهان

اهواز آلوده‌ترین شهر جهان است/ریزگردها اصلی‌ترین آلاینده هوای پایتخت