اوبر بانک

راه بخش خصوصی برای استفاده از فاینانس هموارتر از بخش دولتی است

جزئیات قرارداد اوبربانک اتریش با ایران/سرعت در نقل و انتقال بانکی

اقتصادنوين دو قرارداد تأمين مالي خارجي با “اوبر بانک” اتريش و “دانسکه” دانمارک امضا کرد

امضای دو قرارداد تأمین مالی خارجی با «اوبر بانک» اتریش و «دانسکه» دانمارک توسط بانک‌پاسارگاد

بانک رفاه در کنار 13 بانک ایرانی با “اوبر بانک” اتریش قرارداد تامین مالی امضا کرد

مشارکت بانک تجارت در قرارداد تامین مالی “اوبر بانک”

گشاده‌رویی بانک‌های اتریشی در برابر ایران