اوتلندر پلاگین هیبرید

اوتلندر پلاگین هیبرید زیر پای خبرنگاران/ بدون گیرباکس، پایدار و شتاب خوب