اوتیسم

افزایش ابتلا به اوتیسم با مصرف قرص پاراستامول در بارداری