اوج مصرف

صرفه جویی ۱۲۰۰ مگاواتی برق مصرفی بخش کشاورزی

تکرارخاموشی‌ها در سال آینده

عبور اوج مصرف برق از 55 هزار مگاوات