اوپک÷افزایش همکاری مفتی عربستان و روسیه÷اوپک پلاس

گسترش همکاری‌های روسیه و عربستان در سایه اوپک