اوپک پلاس

قیمت جهانی نفت رشد کرد

افزایش قیمت نفت در پی پایبندی تولیدکنندگان به توافق اوپک

رشد قیمت نفت به دنبال کاهش بیشتر تولیدات نفت عربستان

قیمت نفت با عدم توافق اعضای اوپک پلاس نزولی شد

افت قیمت نفت در پی رشد ذخایر نفت آمریکا

افت قیمت نفت به دلیل تاخیر در مذاکرات اوپک پلاس

قیمت نفت عقب نشینی کرد

رشد قیمت نفت برای چهارمین هفته متوالی

رشد قیمت برنت و کاهش شاخص دبلیو تی ای

روند نزولی قیمت نفت برای دومین ماه متوالی