او.ام.وی

او.ام.وی اتریش رسما به صنعت نفت ایران برگشت

آمادگی او ام وی برای امضای قرارداد کرخه و چشمه‌خوش