ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت

اجرای 3000 کاریکاتور آموزشی در ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت