ایستگاه‌های خارج از شهر

تهیه طرح جامع ایستگاه‌‌های قطار در 30 شهر بزرگ/ مردم حاضر نیستند از ایستگاه‌های خارج از شهر استفاده کنند