ایستگاه راه‌آهن تهران

موافقت شهرداری تهران از منتفی شدن انتقال فرودگاه مهرآباد به خارج از پایتخت