ایمان مقصودی

عکس/ گفتگو با نابغه ایرانی خالق پیتون

پیتون باید هم قیمت سمند عرضه شود