ایمون زاید

عکس/ ایمون زاید و سه معروفش

زاید: امیدوارم با بازگشت به پرسپولیس دوباره مرد دربی‌ها شوم

ایمون زاید پرسپولیس را ترک خواهد کرد

پرسپولیسی‌ها برای جواب دادن به زاید فرصت خواستند