ایمیز زالی اوغلو

حضور بازیگران مطرح تُرک در یک فیلم ایرانی