ایکاردی

درخشش امباپه و ایکاردی برابر مارسی

پی اس جی با دست پر به فصل جدید پای گذاشت

ایکاردی راهی پاریس شد