ایکس ری

نصب دهمین دستگاه ایکس ری در مرز مهران

پیشرفته ترین ایکس‌ری کامیونی پرسرعت کشور رسما افتتاح شد

جزئیات افزایش ۱۵۰ درصدی تجهیزات کنترلی پیشرفته گمرک

نبود «ایکس‌ری» برای مبارزه با قاچاق بهانه است

تجهیز جاده‌های اصلی کشور به دستگاه «ایکس ری»

کنترل۳۰درصد محموله‌ها با ایکس‌ری