ایکس 200

محصولات ایکس ۲۰۰ جایگزین پراید می‌شود

تا پایان سال 95 محصولات ایکس 200 جایگزین محصولات ایکس 100 خواهد شد