بازنشستگان

کدام بازنشستگان می‌توانند وام ۱۲ میلیون تومانی بگیرند؟

یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه می شود

افزایش حقوق بازنشستگان چقدر است؟ / اعمال افزایش‌ها از اول مهر

افزایش ۹۰۰ هزارتومانی حقوق بازنشستگان

  جدول افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان منتشر شد

سه کمیته در حال بررسی میزان افزایش حقوق‌ها هستند

حداقل حقوق کارکنان دولت ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌شود

موافقت مجلس با دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان

بررسی دوفوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در مجلس

افزایش تا ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در انتظار تصویب مجلس