برجام

هیأتی از ایران برای گفت‌وگو با آژانس در روز‌های آینده اعزام خواهد شد

مذاکرات احیای برجام به بن بست رسید

احیای برجام در نیمه دوم نوامبر محقق می شود

توافق در مسیر درستی قرار دارد/اگر اروپا در جهت ترغیب آشوبگران قدم بردارد پاسخ می‌دهیم

مذاکرات توافق هسته‌ای با ایران متوقف شده است

آژانس در ارائه گزارش‌های خود مستقل عمل کند

آمریکا به دنبال دور زدن توافق است

آماده توافق خوب و عادلانه هستیم

امید به احیای برجام کمرنگ نشده است

سرنوشت احیای برجام، نوسانات دلار و قیمت‌ها در بازار خودرو