بنزین‌های آلوده

حذف بنزین‌های آلوده کمک شایانی به بهبود کیفیت هوای تهران داشته است

توزیع‌کنندگان بنزین آلوده محاکمه شوند