بنزین ایرالاین

فروش بنزین به ایرلاین‌ها نقدی شد/فروش سوخت هواپیما با کارت بانکی