بنزین تولیدی پتروشیمی ها

واردات “بنزین” به دلیل آلایندگی بنزین تولیدی “پتروشیمی”ها نیست/ حفظ تولید بنزین در پتروشیمی‌ها