بنزین صادراتی

وزیر نفت: ایران سال 94 صادرکننده بنزین می‌شود