بنزین معمولی یارانه ای

رونمایی از سناریوی نهایی بنزینی دولت/ عرضه بنزین تک‌نرخی قوت گرفت