بنزین پتروشیمی‌ها

خودروهای بی‌کیفیت بنزین پاک را دود می‌کنند

دلیل اصرار خانم محیط‌ زیست بر توقف تولید بنزین پتروشیمی‌ها و واردات بنزین چیست؟