بنزین چند نرخی

بنزین چند نرخی تخلف و سوء‌استفاده‌های زیادی به دنبال دارد

طرح جدید عرضه بنزین چند نرخی/ کاهش تحویل سوخت به نیروگاه‌ها