بنزین ۴۰۰ تومانی

عرضه بنزین 400 تومانی از فردا متوقف می‌شود

نمایی از واپسین ساعت های بنزین 400 تومانی

خداحافظی‌ با بنزین۴۰۰تومانی‌ از سه‌شنبه شب

تشکیل بازارسیاه بنزین 400 تومانی درجایگاه‌ها

مراجعه رانندگان به پمپ‌بنزین برای محاسبه بنزین ۴۰۰تومانی

روزهای آرام جایگاه‌های سوخت

بنزين 400 تومانی به هيچ‌عنوان نمی‌سوزد/ فروش بنزين 400 تومانی از آزاد سبقت گرفت

هر باک بنزین دو نرخی دقیقا چند؟‍

توقف عرضه بنزین ٤٠٠ تومانی از اول بهمن ماه

نفس‌ بنزین 400 تومانی به شماره افتاد