بنکداران

بنکداران دیگر شکر نمی‌فروشند/افزایش قیمت شکر

کمبودی در بازار مواد غذایی برای ماه محرم وجود ندارد