بنکر

بانک پاسارگاد، بانک برتر جمهوری اسلامی ایران در سال 2016

کسب رتبه دوم توسط بانک کارآفرین از نظر شاخص بازدهی دارایی