بنگاهداران مسکن

قیمت اوراق مسکن 4 ماهه 121 درصد افزایش یافت/ مسکن گران می‌شود؟