بنگاه‌های اقتصادی

افزایش دستمزد کارگران موجب بدتر شدن وضع برخی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود

اعلام آمادگی 100 شرکت فرانسوی برای همکاری اقتصادی با ایران/ واردات باید کاهش یابد

کاهش شدید واردات در ماه‌های اخیر/ شرایط نگران‌کننده بنگاه‌های اقتصادی