بنگاه دولتی

تعیین تکلیف ۶۳۲ بنگاه دولتی بر عهده سازمان خصوصی‌سازی

بانک‌ها پول می‌خواهند نه بنگاه دولتی