بنگاه های کوچک

پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط و اشتغالزا، اولویت بانک ملی ایران

شرایط جدید تسهیلات ارزی بنگاه‌های کوچک و متوسط

تا پایان مهرماه: بانک صنعت و معدن بیش از 10 هزارو 800 میلیارد ریال برای طرح رونق تولید پرداخت کرد