بنگاه ها

تنگناهای مالی اولین معضل کسب‌وکار/ وابستگی ۸۹ درصد بنگاه‌ها به بانک‌ها

۸۰ درصد تسهیلات بانک‌ها در اختیار ۲۰ درصد بنگاه‌ها!