بنیاد جهانی انرژی

معصومه ابتکار برنده جایزه 2014 «یک عمر دستاورد» شد