بنیاد سینمایی فارابی

هیچ‌کس در 4 سال گذشته برای سینما مادری نکرد/ از مذاکره با نماینده بیضایی تا فیلم جنگی ساختن پناهی