بنیاد شهید

تقدیر بنیاد شهید انقلاب اسلامی از بانک صادرات ایران

تشکیل کارگروه ویژه برای تعامل با تشکل‌های زیرمجموعه بنیاد شهید

فهرست برخی پاداشهای کلان در دولت احمدی نژاد