حقوق

نظام پرداخت حقوق و مزایا باید شفاف و عادلانه باشد

حقوق نجومی باید خاتمه داده شود

مجلس مانع پرداخت حقوق های نجومی شد

جزئیات افزایش حقوق ۱۴۰۱؛ از ۱۰ تا بالای ۳۰ درصد

افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده

فاصله حقوق کارگران با هزینه های زندگی بیشتر شده است

گزارش دقیقی از حقوق‌های نجومی تهیه خواهد شد

جزئیات افزایش حقوق کارکنان دولت در ۱۴۰۱

پرداخت به موقع حقوق کارکنان در تعطیلات 6 روز

زمان پرداخت مابه‌التفاوت حقوق متناسب سازی بازنشستگان مشخص شد