رزمایش

رزمایش اقتدار ۹۹ نزاجا از فردا در سواحل مکران آغاز می‌شود

رزمایش گردان‌های بیت المقدس استا‌نهای تهران و البرز فردا برگزار می‌شود

پایان مانور نظامی دو هفته ای فرانسه و امارات