سیمان

یک شرایط ویژه بورسی برای سیمان

قیمت سیمان به 25 هزار تومان رسید

عرضه 93 درصدی سیمان کارخانه ها در بورس کالا

کنترل زنجیره تولید تا مصرف سیمان در سامانه جامع تجارت

مهلت یک هفته‌ای کارخانجات سیمان و عوامل وابسته برای ثبت‌نام در بورس کالا

خرید و فروش سیمان خارج از بورس کالا ممنوع شد

نحوه خرید سیمان از بورس کالا چگونه است؟

بازگشت قیمت سیمان به کیسه‌ای ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان

الزام ارسال اطلاعات مربوط به معاملات و خریداران محصول سیمان از امروز

مخالف ورود مصالح ساختمانی به بورس هستم