سیگار

مخالفت نمایندگان مجلس با اخذ عوارض مازاد از سیگار

مخالفت وزیر صمت با افزایش مالیات سیگار

افزایش غیر اصولی مالیات سیگار در سال آینده

نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده سیگار در سال ۱۴۰۱

تصویب مالیات نخی سیگار، عامل افزایش قاچاق

افزایش نامتعارف مالیات سیگار در سال آینده اشتباه است

افزایش قیمت سیگار در سال آینده

مالیات نخی، تولید ملی سیگار را نشانه می رود

مالیات می‌تواند مصرف سیگار را کاهش دهد؟

بیش از ۵۰ درصد تنباکوی معسل مصرفی، قاچاق یا تقلبی است