صنایع نفتی

۳ سناریوی نفتی در بودجه ۹۵/ درآمد نفتی سال آینده چقدر است؟