صنایع نفت و گاز جهان

غیبت غول‌های جهان در نمایشگاه نفت تهران/ صف چینی‌ها برای فروش کالاهای نفتی