صنایع همگن قطعه‌سازی

مگر می‌شود قیمت خودرو ثابت بماند!؟

مهمترین مشکل صنایع خودرو و قطعه‌سازی، قیمت‌گذاری غیرواقعی است