صندلی ارگونومیک

یک مخترع ایرانی موفق به طراحی صندلی ارگونومیک شد