صندوق‌های مسکن

3 تا 4 میلیون تومان متوسط قیمت خانه در تهران/ ثبات قیمت در سال آینده