صندوق امانات بانک پارسیان

افتتاح صندوق امانات و خزانه بانک پارسیان در مشهد مقدس