صندوق بازنشستگی صنعت فولاد

صندوق بازنشستگی صنعت فولاد با سازمان تأمین اجتماعی ادغام می‌شود